O Nas

MISJA

Nasza historia sięga 2012 roku. To wtedy podjęliśmy decyzję o wspólnym graniu, o założeniu zespołu dla którego wybraliśmy nazwę Besides. Dlaczego Besides? Ponieważ muzyka którą graliśmy była właśnie taka – obok głównych nurtów. Instrumentalna, rockowa, niszowa. Już od początku istnienia zespołu dostrzegaliśmy pewne bariery – czy to związane z miejscem z którego pochodzimy, a będącego poza większymi obszarami miejskimi bogatymi w wydarzenia kulturalne, czy z samą formą funkcjonowania kultury alternatywnej i brakiem jej wsparcia.  
Gdy w 2014 zaczęliśmy odnosić małe sukcesy i staliśmy się rozpoznawalni w środowisku zespołów alternatywnych postanowiliśmy założyć fundację. Fundację, która będzie działać w obszarze szeroko pojętej kultury. Fundację, która będzie pomocnym narzędziem dla młodych zespołów, by mogły zaistnieć, wydać płytę, sprzedać ją i wypromować, też podczas zorganizowanych koncertów. Z biegiem czasu fundacja zaczęła realizować różne projekty, niemniej od samego początku przyświecał nam jeden, długofalowy cel – powołać alternatywne centrum kultury, które zajmowało by się działaniami edukacyjnymi i prezentacją współczesnej kultury nie będącej w kręgu zainteresowania instytucjonalnego. 

NASZE DZIAŁANIA

Środki finansowe uzyskane w związku z realizacją zadań Fundacja przekazuje na własną działalność statutową i pokrycie kosztów administracyjnych.

Od 2015 roku Fundacja B-Side prowadzi projekt „Inkubator zespołów muzycznych” mający na celu wsparcie początkujących zespołów w ich rozwoju. Elementy projektu :
– prowadzenie sali prób – fundacja wynajmowała od Urzędu Gminy Brzeszcze lokal w którym zaaranżowała salę prób dla lokalnych zespołów. W ramach tego działania ze wsparcia skorzystało 4 artystów : Italians Scooter, Besides, Kundle oraz solista Bartosz Słatyński. (zadanie zaprzestano realizować) 
– popularyzacja muzyki w formie cyfrowej – udostępnianie zainteresowanym stronom (dziennikarze, menadżerowie) muzyki wraz z zachętą do zaznajomienia się oraz pośrednictwo w dystrybucji muzyki na popularnych serwisach streamingowych
– pośrednictwo w sprzedaży płyt i gadżetów zgłoszonych zespołów
– dofinansowania wyjazdów na festiwale, przeglądy zgłoszonych zespołów. 
– produkcja teledysków
Zadanie częściowo było wsparte ze środków Urzędu Gminy Brzeszcze w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W 2016 roku Fundacja brała udział w pilotażowej wersji Instytutu Adama Mickiewicza „Zagraj to!” w ramach kategorii Artyści i Menedżerowie. W ramach projektu zorganizowana została zagraniczna trasa zespołu Besides – w tym udział w 2 alternatywnych festiwalach oraz promocja zespołu w mediach europejskich (Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Czechy).
W ramach projektu fundacja podjęła współpracę z niemiecką agencją promocyjną w celu popularyzacji muzyki zespołu Besides na rynkach europejskich.

W 2019 roku fundacja realizowała projekt „Polonezy Warszawskie” dofinansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Projekt polegał na nagraniu i publikacji 3 polonezów nieznanego autorstwa odnalezionych przez kompozytora Szymona Laksa w KL Auschwitz – Birkenau. Utwory zostały przygotowane i nagrane w NOSPR przez Orkiestrę Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca. 

W 2019 roku Fundacja realizowała zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Gminy podczas którego zespół Besides realizował trasę promocyjną po Rosji i Ukrainie.    

Fundacja również zrealizowała jeden projekt związany z wydawnictwem książkowym finansowanym ze środków Lasów Państwowych.

W 2020 roku zrealizowano zadanie w ramach programu Kultura w sieci finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

NASZE AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY  – kliknij 

ZESPÓŁ FUNDACJI

Bartek, Piotrek, Paweł i Artur – to fundatorzy i osoby zaangażowane w działania na rzecz wspierania kultury. 

Wraz z nami działają między innymi: Danuta Kazimierczak, Janusz Binkowski, Renata Koszyk, Sebastian Stolecki, Zbigniew Maciejczyk, Witold Dziwlik 

STATUT FUNDACJI – kliknij

Zapraszamy do kontaktu!